Regular Season: Salt Lake City Stars at Northern Arizona Suns, Feb 1, 2017

Salt Lake City Stars

Northern Arizona Suns