CBA China - Jiangsu Tongxi Monkey Kings at Xinjiang Flying Tigers, Dec 31, 2014

Jiangsu Tongxi Monkey Kings

Xinjiang Flying Tigers