CBA China - Shenzhen Leopards at Jiangsu Tongxi Monkey Kings, Dec 16, 2016

Shenzhen Leopards

Jiangsu Tongxi Monkey Kings