CBA China - Jiangsu Tongxi Monkey Kings at Xinjiang Flying Tigers, Jan 1, 2017

Jiangsu Tongxi Monkey Kings

Xinjiang Flying Tigers